De Prijs

Zowel de groepslessen als de privé- lessen kosten € 60,– per maand. Er wordt op jaarbasis 11 maand les gegeven. De opzegtermijn van de
lessen is een maand, dit om drempelverlagend te werken voor leerlingen die slechts tijdelijk onderricht willen hebben.

Er wordt geen les gegeven van kerstmis tot en met Nieuwjaarsdag, alsmede een hele maand in de zomer, welke samenvalt met het
vakantierooster van het openbaar lager en middelbaar onderwijs in de provincie Groningen.